Giác hút chân không

GoodMotor cung cấp cho quý khách các sản phẩm về giác hút chân không trực tiếp từ các hãng nổi tiếng như: Festo, Piab, Vmeca…đảm bảo uy tín, chất lượng

Xem thêm

PiAB

View more

Festo

View more

Pisco

View more

Cách lựa chọn giác hút chân không

các loại giác hút Pisco
View more

Vmeca

View more

Giác hút chân không Schmalz

Giác hút chân không Schmalz

 Các loại giác hút chân không

Các loại giác hút chân không Schmalz

Schmalz cung cấp nhiều loại giác hút..

Upload Image...

Giác hút bánh socola Schmalz SPG

550,000 

Thông số kỹ thuật

Đường kính: 33 mm

Chất liệu: SI, SI-HD (sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm)

Read more

Giác hút chân không Schmalz FSGB-R (Hình chữ nhật)

1,550,000 

Thông số kỹ thuật

 • Kích thước: 52 x 25 đến 80 x 50 mm
 • Vật chất: NBR, SI
 • Tấm kết nối được vặn với bộ phận đàn hồi
Read more

Giác hút chân không Schmalz FSGA SI-MD (1.5 tầng)

550,000 

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 11 đến 33 mm
 • Vật chất: SI-MD
 • Vật liệu có thể phát hiện kim loại
Read more

Giác hút chân không Schmalz FSGA SI-HD

550,000 

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 6 đến 25 mm
 • Vật chất: SI-HD
 • Vật liệu an toàn thực phẩm
Read more

Giác hút chân không Schmalz FG PVC (2.5 tầng)

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 18 đến 50 mm
 • Chất liệu: PVC (sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm)
Read more

Giác hút chân không FGA PVC (1.5 tầng)

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 13 đến 22 mm
 • Chất liệu: PVC (sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm)
Read more

Giác hút chân không SPB4f (4.5 tầng)

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 30 đến 50 mm
 • Chất liệu: SI
 • Giác kết nối mô-đun hoặc chức năng đẩy vào
Read more

Giác hút chân không Schmalz SPB4 (4.5 tầng)

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 20 đến 50 mm
 • Chất liệu: SI (sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm)
Read more

Giác hút chân không Schmalz SPB2P Bộ hạn chế dòng chảy

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 20 và 40 mm
 • Chất liệu: SI (sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm)
 • Chức năng đẩy vào
Read more

Giác hút chân không Schmalz SPB2 P(2.5 tầng)

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 20 và 40 mm
 • Chất liệu: SI (sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm)
 • Chức năng đẩy vào
Read more

Giác hút chân không SPB2f (2.5 tầng)

Thông số kỹ thuật

Đường kính: 15 đến 50 mm

Chất liệu: SI (sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm)

Read more

Giác hút chân không Schmalz SPB2 (2.5 tầng)

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 20 đến 50 mm
 • Chất liệu: ED
 • Núm kết nối mô-đun
Read more

Giác hút chân không Schmalz SAB HT2 (1.5 tầng)

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 22 đến 80 mm
 • Tư liệu: HT2
 • Kết nối tấm hút được lưu hóa với phần đàn hồi
Read more

Bộ tiết lưu dòng hút Schmalz SC-SW

Thông số kỹ thuật

Kích thước: 0,6 đến 2,4 mm

Chất liệu: PA

Phụ kiện cho hai phần SC-050 và SC-065

Read more

Giác hút kèm Schmalz SPI (cho SPB4)

Read more

Giác hút Chèn Schmalz SPI (cho SPB1)

Đối với giác hút dưới SPB1 ED-65

Read more

Giác hút chân không SMC

Giác hút chân không Vmeca VD85X

400,000 

Giác hút cong sâu

Lực nâng (↑): 28,0 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 16,8 Kg @ -60 kPa

Thể tích: 66,0 cm³

Đường kính: 88 mm

Mã: VD85X

Thể loại: VD85X

Read more

Giác hút chân không VD50

400,000 

Giác hút cong sâu

Lực nâng (↑): 7,44 Kg @ -60 kPa

Lực kéo (→): 4,46 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 13,5 cm³

Đường kính: 50 mm

Mã hàng: VD50

Thể loại: VD50

Read more

Giác hút chân không Vmeca VD30

Giác hút cong sâu

Lực nâng (↑): 2,55 Kg @ -60 kPa

Lực kéo (→): 1,53 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 4,50 cm³

Đường kính: 30 mm

Mã: VD30

Thể loại: VD30

Read more

Giác hút chân không Vmeca VF300

Giác hút phẳng

Lực nâng (↑): 438 Kg @ -60 kPa

Lực ké0 (→): 307 Kg @ -60 kPa

Thể tích: 820.0 cm³

Đường kính: 304 mm

Mã: VF300

Danh mục: VF300

Read more

Giác hút chân không Vmeca VF110

Giác hút phẳng

Lực nâng (↑): 42,58 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 25,51 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 70.0 cm³

Đường kính: 112 mm

Mã: VF110

Thể loại: VF110

Read more

Giác hút chân không Vmeca VF90

Giác hút phẳng

Lực nâng (↑): 27,83 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 15,98 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 50.0 cm³

Đường kính: 92 mm

Mã: VF90

Thể loại: VF90

Read more

Giác hút chân không Vmeca VF50X2

400,000 

Giác hút phẳng

Lực nâng (↑): 7,55 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 4,08 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 10,0 cm³

Đường kính: 53 mm

Mã hàng: VF50X2

Thể loại: VF50X2

Read more

Giác hút chân không Vmeca VF25

450,000 

Giác hút phẳng

Lực nâng (↑): 1,98 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 0,91 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 1.10 cm³

Đường kính: 27 mm

Mã: VF25

Thể loại: VF25

Read more

Giác hút chân không Vmeca VF15

Giác hút phẳng

Lực nâng (↑): 0,86 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 0,66 Kg @ -60 kPa

Thể tích: 0,037 cm³

Đường kính: 16,5 mm

Mã hàng: VF15

Thể loại: VF15

Read more

Giác hút chân không Vmeca VOU

1,600,000 

Giác hút Oval-Universal

Lực nâng (↑): 5,10 Kg @ -60 kPa

Thể tích: 3,532 cm³

Đường kính: 60 mm

Mã: VOU20X60

Danh mục: VOU20X60

Read more

Giác hút chân không Vmeca VOC

Giác hút cong hình bầu dục

Lực nâng (↑): 54,20 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 43,36 Kg @ -60 kPa

Thể tích: 67.0 cm³

Kích thước: 61 x 180 mm

Mã: VOC60X180

Thể loại: VOC60X180

Read more

Giác hút chân không Vmeca VOBL

Giác hút  hình bầu dục nhiều tầng

Lực nâng (↑): 5,00 Kg @ -60 kPa

Thể tích: 43.0 cm³

Đường kính: 88 mm

Mã: VOBL35X90

Danh mục: VOBL35X90

Read more

Giác hút chân không Vmeca VOBF

Giác hút Oval-Bellows

Lực nâng (↑): 7,6 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 7,8 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 11.0 cm³

Đường kính: 62 mm

Mã: VOBF30X60

Thể loại: VOBF30X60

Read more

Giác hút chân không Vmeca VBF100

650,000 

Giác hút ống thổi môi lớn

Lực nâng (↑): 27,10 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 21,40 Kg @ -60 kPa

Thể tích: 103,5 cm³

Đường kính: 102 mm

Mã: VBF100

Thể loại: VBF100

Read more

Giác hút chân không Vmeca VBF80

Giác hút ống thổi lớn

Lực nâng (↑): 21,68 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 17,12 Kg @ -60 kPa

Thể tích: 59,50 cm³

Đường kính: 83 mm

Mã: VBF80

Thể loại: VBF80

Read more

Giác hút chân không Vmeca VBF50

Giác hút ống thổi lớn

Lực nâng (↑): 16,26 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 12,84 Kg @ -60 kPa

Thể tích: 22.0 cm³

Đường kính: 62,8 mm

Mã: VBF60

Thể loại: VBF60

Read more

Giác hút chân không Vmeca VBF50

Giác hút ống thổi lớn

Lực nâng (↑): 13,20 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 9,60 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 11.0 cm³

Đường kính: 51,5 mm

Mã: VBF50

Thể loại: VBF50

Read more

Giác hút chân không Vmeca VBF40

Giác hút ống thổi môi lớn

Lực nâng (↑): 9,66 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 6,50 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 7.20 cm³

Đường kính: 42 mm

Mã: VBF40

Thể loại: VBF40

Read more

Giác hút chân không Vmeca VBF30

Giác hút ống thổi môi lớn

Lực nâng (↑): 6,26 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 3.09 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 6,0 cm³

Đường kính: 32 mm

Mã: VBF30

Thể loại: VBF30

Read more

Giác hút chân không Vmeca LF200

Giác hút kép phẳng

Lực nâng (↑): 154,0 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 98,0 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 275.0 cm³

Đường kính: 204 mm

Mã hàng: LF200

Thể loại: LF200

Read more

Giác hút chân không Vmeca LF150

Giác hút kép phẳng

Lực nâng (↑): 79,0 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 43,0 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 145,0 cm³

Đường kính: 153 mm

Mã: LF150

Thể loại: LF150

Read more

Giác hút chân không Vmeca KPS-8

Giác hút mở túi nhựa

Lực nâng (↑): 1,15 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 1,4 cm³

Đường kính: 22,5 mm

Mã hàng: KPS-8

Danh mục: KPS-8

Read more

Giác hút chân không Vmeca KPS-9

Giác mở túi nhựa

Lực nâng (↑): 2,80 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 8,0 cm³

Đường kính: 40 mm

Mã hàng: KPS-9

Danh mục: KPS-9

Read more

Giác hút chân không Vmeca KPS- 5

Giác hút mở túi nhựa

Lực giữ (↑): 1,53 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 2.0 cm³

Đường kính: 28 mm

Mã hàng: KPS-5

Danh mục: KPS-5

Read more

Giác hút chân không Vmeca KPS-2

Giác hút mở túi nhựa

Lực nâng (↑): 1,53 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 2.0 cm³

Đường kính: 28 mm

Mã hàng: KPS-2

Danh mục: KPS-2

Read more

Giác hút chân không Vmeca KPS-1

Giác hút mở túi nhựa

Lực nâng (↑): 2,24 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 14,50 cm³

Đường kính: 34 mm

Mã hàng: KPS-1

Danh mục: KPS-1

Read more

Giác hút chân không Vmeca FF10

Thông tin cơ bản

Lực nâng (↑): 0,38 Kg @ -60 kPa

Thể tích: 0,01 cm³

Đường kính: 10 mm

Mã hàng: FF10

Thể loại: FF10

Read more

Giác hút chân không Vmeca FF20X

Thông tin cơ bản

Lực nâng (↑): 0,36 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 0,12 cm³

Đường kính: 20 mm

Mã: FF20X

Thể loại: FF20X

Read more

Giác hút chân không Vmeca FF15X

Giác hút không có dấu

Lực nâng (↑): 0,36 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 0,12 cm³

Đường kính: 15 mm

Mã: FF15X

Thể loại: FF15X

Read more

Giác hút chân không Vmeca FCF100

Giác hút cong phẳng

Lực nâng (↑): 37,1 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 35,4 Kg @ -60 kPa

Thể tích: 58.0 cm³

Đường kính: 104 mm

Mã: FCF100

Thể loại: FCF100

Read more

Giác hút chân không Vmeca FCF50

Giác hút cong phẳng

Lực nâng (↑): 10,8 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 6,7 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 8,0 cm³

Đường kính: 52 mm

Mã: FCF50

Thể loại: FCF50

Read more

Giác hút chân không Vmeca FCF40

Giác hút cong phẳng

Lực nâng (↑): 6,9 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 5,0 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 4,4 cm³

Đường kính: 42 mm

Mã: FCF40

Thể loại: FCF40

Read more

Giác hút chân không Vmeca FCF30

Giác hút cong phẳng

Lực nâng (↑): 4,60 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 2.0 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 2.0 cm³

Đường kính: 32 mm

Mã: FCF30

Thể loại: FCF30

Read more

Chuyên gia

0969.65.38.61