Giác hút chân không

GoodMotor cung cấp cho quý khách các sản phẩm về giác hút chân không trực tiếp từ các hãng nổi tiếng như: Festo, Piab, Vmeca…đảm bảo uy tín, chất lượng

Xem thêm

PiAB

View more

Festo

View more

Pisco

View more

Cách lựa chọn giác hút chân không

các loại giác hút Pisco
View more

Vmeca

View more

Giác hút chân không Schmalz

Giác hút chân không Schmalz

 Các loại giác hút chân không

Các loại giác hút chân không Schmalz

Schmalz cung cấp nhiều loại giác hút..

Upload Image...

Giác hút bánh socola Schmalz SPG

Thông số kỹ thuật

Đường kính: 33 mm
Chất liệu: SI, SI-HD (sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm)

Read more

Giác hút chân không Schmalz FSGB-R (Hình chữ nhật)

Thông số kỹ thuật

 • Kích thước: 52 x 25 đến 80 x 50 mm
 • Vật chất: NBR, SI
 • Tấm kết nối được vặn với bộ phận đàn hồi
Read more

Giác hút chân không Schmalz FSGA SI-MD (1.5 tầng)

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 11 đến 33 mm
 • Vật chất: SI-MD
 • Vật liệu có thể phát hiện kim loại
Read more

Giác hút chân không Schmalz FSGA SI-HD

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 6 đến 25 mm
 • Vật chất: SI-HD
 • Vật liệu an toàn thực phẩm
Read more

Giác hút chân không Schmalz FG PVC (2.5 tầng)

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 18 đến 50 mm
 • Chất liệu: PVC (sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm)
Read more

Giác hút chân không FGA PVC (1.5 tầng)

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 13 đến 22 mm
 • Chất liệu: PVC (sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm)
Read more

Giác hút chân không SPB4f (4.5 tầng)

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 30 đến 50 mm
 • Chất liệu: SI
 • Giác kết nối mô-đun hoặc chức năng đẩy vào
Read more

Giác hút chân không Schmalz SPB4 (4.5 tầng)

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 20 đến 50 mm
 • Chất liệu: SI (sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm)
Read more

Giác hút chân không Schmalz SPB2P Bộ hạn chế dòng chảy

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 20 và 40 mm
 • Chất liệu: SI (sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm)
 • Chức năng đẩy vào
Read more

Giác hút chân không Schmalz SPB2 P(2.5 tầng)

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 20 và 40 mm
 • Chất liệu: SI (sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm)
 • Chức năng đẩy vào
Read more

Giác hút chân không SPB2f (2.5 tầng)

Thông số kỹ thuật

Đường kính: 15 đến 50 mm
Chất liệu: SI (sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm)

Read more

Giác hút chân không Schmalz SPB2 (2.5 tầng)

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 20 đến 50 mm
 • Chất liệu: ED
 • Núm kết nối mô-đun
Read more

Giác hút chân không Schmalz SAB HT2 (1.5 tầng)

Thông số kỹ thuật

 • Đường kính: 22 đến 80 mm
 • Tư liệu: HT2
 • Kết nối tấm hút được lưu hóa với phần đàn hồi
Read more

Bộ tiết lưu dòng hút Schmalz SC-SW

Thông số kỹ thuật

Kích thước: 0,6 đến 2,4 mm
Chất liệu: PA
Phụ kiện cho hai phần SC-050 và SC-065

Read more

Giác hút chân không SMC

Giác hút chân không Vmeca VD85X

Giác hút cong sâu
Lực nâng (↑): 28,0 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 16,8 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 66,0 cm³
Đường kính: 88 mm
Mã: VD85X
Thể loại: VD85X

Read more

Giác hút chân không VD50

Giác hút cong sâu
Lực nâng (↑): 7,44 Kg @ -60 kPa
Lực kéo (→): 4,46 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 13,5 cm³
Đường kính: 50 mm
Mã hàng: VD50
Thể loại: VD50

Read more

Giác hút chân không Vmeca VD30

Giác hút cong sâu
Lực nâng (↑): 2,55 Kg @ -60 kPa
Lực kéo (→): 1,53 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 4,50 cm³
Đường kính: 30 mm
Mã: VD30
Thể loại: VD30

Read more

Giác hút chân không Vmeca VF300

Giác hút phẳng
Lực nâng (↑): 438 Kg @ -60 kPa
Lực ké0 (→): 307 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 820.0 cm³
Đường kính: 304 mm
Mã: VF300
Danh mục: VF300

Read more

Giác hút chân không Vmeca VF110

Giác hút phẳng
Lực nâng (↑): 42,58 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 25,51 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 70.0 cm³
Đường kính: 112 mm
Mã: VF110
Thể loại: VF110

Read more

Giác hút chân không Vmeca VF90

Giác hút phẳng
Lực nâng (↑): 27,83 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 15,98 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 50.0 cm³
Đường kính: 92 mm
Mã: VF90
Thể loại: VF90

Read more

Giác hút chân không Vmeca VF50X2

Giác hút phẳng
Lực nâng (↑): 7,55 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 4,08 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 10,0 cm³
Đường kính: 53 mm
Mã hàng: VF50X2
Thể loại: VF50X2

Read more

Giác hút chân không Vmeca VF25

Giác hút phẳng
Lực nâng (↑): 1,98 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 0,91 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 1.10 cm³
Đường kính: 27 mm
Mã: VF25
Thể loại: VF25

Read more

Giác hút chân không Vmeca VF15

Giác hút phẳng
Lực nâng (↑): 0,86 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 0,66 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 0,037 cm³
Đường kính: 16,5 mm
Mã hàng: VF15
Thể loại: VF15

Read more

Giác hút chân không Vmeca VOU

Giác hút Oval-Universal
Lực nâng (↑): 5,10 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 3,532 cm³
Đường kính: 60 mm
Mã: VOU20X60
Danh mục: VOU20X60

Read more

Giác hút chân không Vmeca VOC

Giác hút cong hình bầu dục
Lực nâng (↑): 54,20 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 43,36 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 67.0 cm³
Kích thước: 61 x 180 mm
Mã: VOC60X180
Thể loại: VOC60X180

Read more

Giác hút chân không Vmeca VOBL

Giác hút  hình bầu dục nhiều tầng
Lực nâng (↑): 5,00 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 43.0 cm³
Đường kính: 88 mm
Mã: VOBL35X90
Danh mục: VOBL35X90

Read more

Giác hút chân không Vmeca VOBF

Giác hút Oval-Bellows
Lực nâng (↑): 7,6 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 7,8 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 11.0 cm³
Đường kính: 62 mm
Mã: VOBF30X60
Thể loại: VOBF30X60

Read more

Giác hút chân không Vmeca VBF100

Giác hút ống thổi môi lớn
Lực nâng (↑): 27,10 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 21,40 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 103,5 cm³
Đường kính: 102 mm
Mã: VBF100
Thể loại: VBF100

Read more

Giác hút chân không Vmeca VBF80

Giác hút ống thổi lớn
Lực nâng (↑): 21,68 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 17,12 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 59,50 cm³
Đường kính: 83 mm
Mã: VBF80
Thể loại: VBF80

Read more

Giác hút chân không Vmeca VBF50

Giác hút ống thổi lớn
Lực nâng (↑): 16,26 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 12,84 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 22.0 cm³
Đường kính: 62,8 mm
Mã: VBF60
Thể loại: VBF60

Read more

Giác hút chân không Vmeca VBF50

Giác hút ống thổi lớn
Lực nâng (↑): 13,20 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 9,60 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 11.0 cm³
Đường kính: 51,5 mm
Mã: VBF50
Thể loại: VBF50

Read more

Giác hút chân không Vmeca VBF40

Giác hút ống thổi môi lớn
Lực nâng (↑): 9,66 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 6,50 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 7.20 cm³
Đường kính: 42 mm
Mã: VBF40
Thể loại: VBF40

Read more

Giác hút chân không Vmeca VBF30

Giác hút ống thổi môi lớn
Lực nâng (↑): 6,26 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 3.09 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 6,0 cm³
Đường kính: 32 mm
Mã: VBF30
Thể loại: VBF30

Read more

Giác hút chân không Vmeca LF200

Giác hút kép phẳng
Lực nâng (↑): 154,0 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 98,0 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 275.0 cm³
Đường kính: 204 mm
Mã hàng: LF200
Thể loại: LF200

Read more

Giác hút chân không Vmeca LF150

Giác hút kép phẳng
Lực nâng (↑): 79,0 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 43,0 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 145,0 cm³
Đường kính: 153 mm
Mã: LF150
Thể loại: LF150

Read more

Giác hút chân không Vmeca KPS-8

Giác hút mở túi nhựa
Lực nâng (↑): 1,15 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 1,4 cm³
Đường kính: 22,5 mm
Mã hàng: KPS-8
Danh mục: KPS-8

Read more

Giác hút chân không Vmeca KPS-9

Giác mở túi nhựa
Lực nâng (↑): 2,80 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 8,0 cm³
Đường kính: 40 mm
Mã hàng: KPS-9
Danh mục: KPS-9

Read more

Giác hút chân không Vmeca KPS- 5

Giác hút mở túi nhựa
Lực giữ (↑): 1,53 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 2.0 cm³
Đường kính: 28 mm
Mã hàng: KPS-5
Danh mục: KPS-5

Read more

Giác hút chân không Vmeca KPS-2

Giác hút mở túi nhựa
Lực nâng (↑): 1,53 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 2.0 cm³
Đường kính: 28 mm
Mã hàng: KPS-2
Danh mục: KPS-2

Read more

Giác hút chân không Vmeca KPS-1

Giác hút mở túi nhựa
Lực nâng (↑): 2,24 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 14,50 cm³
Đường kính: 34 mm
Mã hàng: KPS-1
Danh mục: KPS-1

Read more

Giác hút chân không Vmeca FF10

Thông tin cơ bản
Lực nâng (↑): 0,38 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 0,01 cm³
Đường kính: 10 mm
Mã hàng: FF10
Thể loại: FF10

Read more

Giác hút chân không Vmeca FF20X

Thông tin cơ bản
Lực nâng (↑): 0,36 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 0,12 cm³
Đường kính: 20 mm
Mã: FF20X
Thể loại: FF20X

Read more

Giác hút chân không Vmeca FF15X

Giác hút không có dấu
Lực nâng (↑): 0,36 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 0,12 cm³
Đường kính: 15 mm
Mã: FF15X
Thể loại: FF15X

Read more

Giác hút chân không Vmeca FCF100

Giác hút cong phẳng
Lực nâng (↑): 37,1 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 35,4 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 58.0 cm³
Đường kính: 104 mm
Mã: FCF100
Thể loại: FCF100

Read more

Giác hút chân không Vmeca FCF50

Giác hút cong phẳng
Lực nâng (↑): 10,8 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 6,7 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 8,0 cm³
Đường kính: 52 mm
Mã: FCF50
Thể loại: FCF50

Read more

Giác hút chân không Vmeca FCF40

Giác hút cong phẳng
Lực nâng (↑): 6,9 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 5,0 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 4,4 cm³
Đường kính: 42 mm
Mã: FCF40
Thể loại: FCF40

Read more

Giác hút chân không Vmeca FCF30

Giác hút cong phẳng
Lực nâng (↑): 4,60 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 2.0 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 2.0 cm³
Đường kính: 32 mm
Mã: FCF30
Thể loại: FCF30

Read more

Author

 • Mr. Phương Nguyễn | Good Motor

  Mr. Phương Nguyễn phụ trách giải pháp máy chân không công nghiệp cho các nhà máy sản xuất, giúp khách hàng ứng dụng hiệu quả công nghệ chân không phù hợp với chi phí thấp.

0932.95.15.81