Giác hút chân không Vmeca FCF100

Giác hút cong phẳng
Lực nâng (↑): 37,1 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 35,4 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 58.0 cm³
Đường kính: 104 mm
Mã: FCF100
Thể loại: FCF100

0932.95.15.81