Giác hút chân không Vmeca FCF100

Giác hút cong phẳng

Lực nâng (↑): 37,1 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 35,4 Kg @ -60 kPa

Thể tích: 58.0 cm³

Đường kính: 104 mm

Mã: FCF100

Thể loại: FCF100

Thương hiệu:

0969.65.38.61