Giác hút chân không Vmeca LF150

Giác hút kép phẳng
Lực nâng (↑): 79,0 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 43,0 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 145,0 cm³
Đường kính: 153 mm
Mã: LF150
Thể loại: LF150

0932.95.15.81