Giác hút chân không Vmeca LF150

Giác hút kép phẳng

Lực nâng (↑): 79,0 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 43,0 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 145,0 cm³

Đường kính: 153 mm

Mã: LF150

Thể loại: LF150

0932.95.15.81