Giác hút chân không Vmeca VF50X2

Giác hút phẳng
Lực nâng (↑): 7,55 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 4,08 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 10,0 cm³
Đường kính: 53 mm
Mã hàng: VF50X2
Thể loại: VF50X2

0932.95.15.81