Giác hút chân không Vmeca VF300

Giác hút phẳng
Lực nâng (↑): 438 Kg @ -60 kPa
Lực ké0 (→): 307 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 820.0 cm³
Đường kính: 304 mm
Mã: VF300
Danh mục: VF300

0932.95.15.81