Giác hút chân không Vmeca VF300

Giác hút phẳng

Lực nâng (↑): 438 Kg @ -60 kPa

Lực ké0 (→): 307 Kg @ -60 kPa

Thể tích: 820.0 cm³

Đường kính: 304 mm

Mã: VF300

Danh mục: VF300

Thương hiệu:

0969.65.38.61