Giác hút chân không Vmeca VD85X

Giác hút cong sâu

Lực nâng (↑): 28,0 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 16,8 Kg @ -60 kPa

Thể tích: 66,0 cm³

Đường kính: 88 mm

Mã: VD85X

Thể loại: VD85X

0932.95.15.81