Giác hút chân không Vmeca VD85X

Giác hút cong sâu
Lực nâng (↑): 28,0 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 16,8 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 66,0 cm³
Đường kính: 88 mm
Mã: VD85X
Thể loại: VD85X

0932.95.15.81