Showing all 6 results

Giác hút chân không cho nhiệt độ cao

Giác hút chân không Schmalz SAB HT2 (1.5 tầng)

Giác hút chân không cho nhiệt độ cao

Giác hút chân không Schmalz SAF HT2

Giác hút chân không cho nhiệt độ cao

Giác hút chân không Schmalz SAOF (hình bầu dục)

Giác hút chân không cho nhiệt độ cao

Giác hút chân không Schmalz SAOB (1.5 tầng)

Giác hút chân không cho nhiệt độ cao

Giác hút chân không Schmalz SPL-HT FPM-F

Giác hút chân không cho nhiệt độ cao

Giác hút chân không Schmalz cho nhiệt độ cao SPL-HT

0969.65.38.61