Giác hút chân không Vmeca VBF80

Giác hút ống thổi lớn
Lực nâng (↑): 21,68 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 17,12 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 59,50 cm³
Đường kính: 83 mm
Mã: VBF80
Thể loại: VBF80

0932.95.15.81