Giác hút chân không Vmeca VBF80

Giác hút ống thổi lớn

Lực nâng (↑): 21,68 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 17,12 Kg @ -60 kPa

Thể tích: 59,50 cm³

Đường kính: 83 mm

Mã: VBF80

Thể loại: VBF80

Thương hiệu:

0969.65.38.61