Giác hút chân không Vmeca FCF50

Giác hút cong phẳng
Lực nâng (↑): 10,8 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 6,7 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 8,0 cm³
Đường kính: 52 mm
Mã: FCF50
Thể loại: FCF50

0932.95.15.81