Giác hút chân không Vmeca FCF50

Giác hút cong phẳng

Lực nâng (↑): 10,8 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 6,7 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 8,0 cm³

Đường kính: 52 mm

Mã: FCF50

Thể loại: FCF50

Thương hiệu:

0969.65.38.61