Giác hút chân không Vmeca FCF30

Giác hút cong phẳng

Lực nâng (↑): 4,60 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 2.0 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 2.0 cm³

Đường kính: 32 mm

Mã: FCF30

Thể loại: FCF30

Thương hiệu:

0969.65.38.61