Giác hút chân không Vmeca FCF30

Giác hút cong phẳng
Lực nâng (↑): 4,60 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 2.0 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 2.0 cm³
Đường kính: 32 mm
Mã: FCF30
Thể loại: FCF30

0932.95.15.81