Giác hút chân không Vmeca VBF100

Giác hút ống thổi môi lớn

Lực nâng (↑): 27,10 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 21,40 Kg @ -60 kPa

Thể tích: 103,5 cm³

Đường kính: 102 mm

Mã: VBF100

Thể loại: VBF100

0932.95.15.81