Giác hút chân không Vmeca VBF30

Giác hút ống thổi môi lớn
Lực nâng (↑): 6,26 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 3.09 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 6,0 cm³
Đường kính: 32 mm
Mã: VBF30
Thể loại: VBF30

0932.95.15.81