Giác hút chân không Vmeca VBF30

Giác hút ống thổi môi lớn

Lực nâng (↑): 6,26 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 3.09 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 6,0 cm³

Đường kính: 32 mm

Mã: VBF30

Thể loại: VBF30

0932.95.15.81