Giác hút chân không Vmeca VF15

Giác hút phẳng
Lực nâng (↑): 0,86 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 0,66 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 0,037 cm³
Đường kính: 16,5 mm
Mã hàng: VF15
Thể loại: VF15

0932.95.15.81