Giác hút chân không Vmeca VF15

Giác hút phẳng

Lực nâng (↑): 0,86 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 0,66 Kg @ -60 kPa

Thể tích: 0,037 cm³

Đường kính: 16,5 mm

Mã hàng: VF15

Thể loại: VF15

Thương hiệu:

0969.65.38.61