Giác hút chân không Vmeca VF90

Giác hút phẳng
Lực nâng (↑): 27,83 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 15,98 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 50.0 cm³
Đường kính: 92 mm
Mã: VF90
Thể loại: VF90

0932.95.15.81