Giác hút chân không Vmeca VF90

Giác hút phẳng

Lực nâng (↑): 27,83 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 15,98 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 50.0 cm³

Đường kính: 92 mm

Mã: VF90

Thể loại: VF90

Thương hiệu:

0969.65.38.61