Giác hút chân không Vmeca FF15X

Giác hút không có dấu

Lực nâng (↑): 0,36 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 0,12 cm³

Đường kính: 15 mm

Mã: FF15X

Thể loại: FF15X

0932.95.15.81