Giác hút chân không Vmeca FF15X

Giác hút không có dấu
Lực nâng (↑): 0,36 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 0,12 cm³
Đường kính: 15 mm
Mã: FF15X
Thể loại: FF15X

0932.95.15.81