Giác hút chân không Vmeca KPS-1

Giác hút mở túi nhựa

Lực nâng (↑): 2,24 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 14,50 cm³

Đường kính: 34 mm

Mã hàng: KPS-1

Danh mục: KPS-1

0932.95.15.81