Giác hút chân không VD50

Giác hút cong sâu

Lực nâng (↑): 7,44 Kg @ -60 kPa

Lực kéo (→): 4,46 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 13,5 cm³

Đường kính: 50 mm

Mã hàng: VD50

Thể loại: VD50

0932.95.15.81