Giác hút chân không VD50

Giác hút cong sâu
Lực nâng (↑): 7,44 Kg @ -60 kPa
Lực kéo (→): 4,46 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 13,5 cm³
Đường kính: 50 mm
Mã hàng: VD50
Thể loại: VD50

0932.95.15.81