Đệm hút chân không SMC ZP2

Thông tin sản phẩm

Đệm kiểu thổi (Đệm nhỏ gọn, Đệm kiểu ngắn)

Có thể tháo rời phôi dễ dàng.

0932.95.15.81