Giác hút chân không Vmeca VF25

Giác hút phẳng
Lực nâng (↑): 1,98 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 0,91 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 1.10 cm³
Đường kính: 27 mm
Mã: VF25
Thể loại: VF25

0932.95.15.81