Giác hút chân không Vmeca VOC

Giác hút cong hình bầu dục
Lực nâng (↑): 54,20 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 43,36 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 67.0 cm³
Kích thước: 61 x 180 mm
Mã: VOC60X180
Thể loại: VOC60X180

0932.95.15.81