Giác hút chân không Vmeca VOC

Giác hút cong hình bầu dục

Lực nâng (↑): 54,20 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 43,36 Kg @ -60 kPa

Thể tích: 67.0 cm³

Kích thước: 61 x 180 mm

Mã: VOC60X180

Thể loại: VOC60X180

Thương hiệu:

0969.65.38.61