CÁC LOẠI BƠM HÚT CHÂN KHÔNG CỦA GOODMOTOR

Bơm hút chân không Orion - JapanXem thêm

390,000 

Bơm hút chân không Orion Nhật Bản

Bơm hút chân không khô Orion KRF70A 2.2Kw

12,900,000 

Bơm hút chân không Orion Nhật Bản

Bơm hút chân không khô Orion KRF70

16,500,000 

Bơm hút chân không Orion Nhật Bản

Bơm hút chân không khô Orion KRF40A

6,500,000 

Bơm hút chân không Orion Nhật Bản

Bơm hút chân không khô Orion KRF25A

45,000,000 

Bơm hút chân không Orion Nhật Bản

Bơm hút chân không khô Orion KRF15A

3,900,000 

Bơm hút chân không Orion Nhật Bản

Bơm hút chân không khô Orion KRF110

17,500,000 

Bơm hút chân không Orion Nhật Bản

Bơm hút chân không khô Orion KRF08A

3,900,000 

Bơm hút chân không khô - Loại không dầu - không nướcDry Vacuum Pump

Bơm hút chân không không dầu Piston

Bơm hút chân không khô Thomas USA 2668 (không dầu)

3,100,000 

Bơm hút chân không khô loại cánh than

Bơm hút chân không Orion KRF15A-V-04

3,000,000 

Bơm hút chân không khô loại cánh than

Bơm hút chân không Orion KRF 40A

6,500,000 

Bơm hút chân không EdwardsXem thêm

Bơm chân không Edwards vòng dầu 2 cấp

Bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp Edwards E2M40

10,500,000 

Bơm chân không Edwards vòng dầu 2 cấp

Bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp Edwards E2M 1,5

Bơm chân không Edwards vòng dầu 2 cấp

Bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp Edwards E2M12

Bơm chân không Edwards vòng dầu 2 cấp

Bơm chân không vòng dầu Edwards E2S45/E2S65/E2S85

40,000,000 

Bơm hút chân không Ulvac - JapanXem thêm

5,500,000 
8,500,000 
3,200,000 
3,500,000 

Bơm hút chân không Leybold Trivac Sogevac - GermanyXem thêm

Bơm chân không Booster tăng áp LEYBOLD

Bơm hút chân không Booster RUVAC WA 1001

Bơm chân không Leybold TRIVAC

Bơm hút chân không cũ Leybold Trivac D16E

3,300,000