Giác hút chân không Vmeca VBF50

Giác hút ống thổi lớn

Lực nâng (↑): 16,26 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 12,84 Kg @ -60 kPa

Thể tích: 22.0 cm³

Đường kính: 62,8 mm

Mã: VBF60

Thể loại: VBF60

Thương hiệu:

0969.65.38.61