Giác hút chân không Vmeca LF200

Giác hút kép phẳng
Lực nâng (↑): 154,0 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 98,0 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 275.0 cm³
Đường kính: 204 mm
Mã hàng: LF200
Thể loại: LF200

0932.95.15.81