Giác hút chân không Vmeca LF200

Giác hút kép phẳng

Lực nâng (↑): 154,0 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 98,0 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 275.0 cm³

Đường kính: 204 mm

Mã hàng: LF200

Thể loại: LF200

Thương hiệu:

0969.65.38.61