Giác hút chân không Vmeca VBF40

Giác hút ống thổi môi lớn
Lực nâng (↑): 9,66 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 6,50 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 7.20 cm³
Đường kính: 42 mm
Mã: VBF40
Thể loại: VBF40

0932.95.15.81