Giác hút chân không Vmeca VBF40

Giác hút ống thổi môi lớn

Lực nâng (↑): 9,66 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 6,50 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 7.20 cm³

Đường kính: 42 mm

Mã: VBF40

Thể loại: VBF40

Thương hiệu:

0969.65.38.61