Giác hút chân không Vmeca VBF50

Giác hút ống thổi lớn
Lực nâng (↑): 13,20 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 9,60 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 11.0 cm³
Đường kính: 51,5 mm
Mã: VBF50
Thể loại: VBF50

0932.95.15.81