Giác hút chân không Vmeca VBF50

Giác hút ống thổi lớn

Lực nâng (↑): 13,20 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 9,60 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 11.0 cm³

Đường kính: 51,5 mm

Mã: VBF50

Thể loại: VBF50

Thương hiệu:

0969.65.38.61