Giác hút chân không đệm bóng Spline SMC ZP2

Hướng dẫn đường bóng được sử dụng cho bộ đệm.

0932.95.15.81