Pad hút chân không với Ejector ZHP

  • Ejector và pad được tích hợp. Tiết kiệm không gian với giảm nhân công đường ống!
  • Đầu phun 2 tầng
  • Tốc độ dòng hút tăng 50%, lượng tiêu thụ không khí giảm 30%
  • Bảo trì dễ dàng hơn
  • Gắn với tấm khóa giúp giảm các bước cần thiết để thay thế miếng đệm!
  • Đường kính miếng đệm: ø63, ø80
Thương hiệu:

0969.65.38.61