Giác hút chân không Vmeca VOU

Giác hút Oval-Universal
Lực nâng (↑): 5,10 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 3,532 cm³
Đường kính: 60 mm
Mã: VOU20X60
Danh mục: VOU20X60

0932.95.15.81