Giác hút chân không Vmeca VOU

Giác hút Oval-Universal

Lực nâng (↑): 5,10 Kg @ -60 kPa

Thể tích: 3,532 cm³

Đường kính: 60 mm

Mã: VOU20X60

Danh mục: VOU20X60

0932.95.15.81