Giác hút chân không Vmeca VD30

Giác hút cong sâu

Lực nâng (↑): 2,55 Kg @ -60 kPa

Lực kéo (→): 1,53 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 4,50 cm³

Đường kính: 30 mm

Mã: VD30

Thể loại: VD30

0932.95.15.81