Giác hút chân không Vmeca VD30

Giác hút cong sâu
Lực nâng (↑): 2,55 Kg @ -60 kPa
Lực kéo (→): 1,53 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 4,50 cm³
Đường kính: 30 mm
Mã: VD30
Thể loại: VD30

0932.95.15.81