Giác hút chân không Vmeca FCF40

Giác hút cong phẳng

Lực nâng (↑): 6,9 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 5,0 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 4,4 cm³

Đường kính: 42 mm

Mã: FCF40

Thể loại: FCF40

Thương hiệu:

0969.65.38.61