Giác hút chân không Vmeca FCF40

Giác hút cong phẳng
Lực nâng (↑): 6,9 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 5,0 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 4,4 cm³
Đường kính: 42 mm
Mã: FCF40
Thể loại: FCF40

0932.95.15.81