Giác hút chân không Vmeca VF110

Giác hút phẳng

Lực nâng (↑): 42,58 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 25,51 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 70.0 cm³

Đường kính: 112 mm

Mã: VF110

Thể loại: VF110

Thương hiệu:

0969.65.38.61