Giác hút chân không Vmeca VF110

Giác hút phẳng
Lực nâng (↑): 42,58 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 25,51 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 70.0 cm³
Đường kính: 112 mm
Mã: VF110
Thể loại: VF110

0932.95.15.81