Giác hút chân không Vmeca VOBF

Giác hút Oval-Bellows
Lực nâng (↑): 7,6 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 7,8 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 11.0 cm³
Đường kính: 62 mm
Mã: VOBF30X60
Thể loại: VOBF30X60

0932.95.15.81