Giác hút chân không Vmeca VOBF

Giác hút Oval-Bellows

Lực nâng (↑): 7,6 Kg @ -60 kPa

Lực nâng (→): 7,8 Kg @ -60 kPa

Khối lượng: 11.0 cm³

Đường kính: 62 mm

Mã: VOBF30X60

Thể loại: VOBF30X60

Thương hiệu:

0969.65.38.61