Giác hút Chèn Schmalz SPI (cho SPB1)

Đối với giác hút dưới SPB1 ED-65

Thương hiệu:

0969.65.38.61