Giác hút Chèn Schmalz SPI (cho SPB1)

Đối với giác hút dưới SPB1 ED-65

0932.95.15.81