Bơm hút chân không khô hút thổi Becker DVT 3.100

  • Bơm hút chân không khô vừa hút vừa thổi Becker DVT 3.100
  • Oil-free/ Oil-less, Rotary Vane Pump Becker DVT 3.100
  • Loại: Bơm hút chân không khô Becker
  • Lưu lượng: 100 m3/h
  • Công suất: 3.4-3.6 Kw
  • Áp suất: – 85 Kpa
  • Bảo hành: 12 tháng
  • Tình trạng: Còn hoạt động tốt, đã qua sử dụng

0932.95.15.81