Bơm chân không Becker T 4.16DV

MỞ SCFM LƯU LƯỢNG:12

KHU VỰC TỐI ĐA:15 in.Hg

ÁP SUẤT TỐI ĐA:7,25 PSIG

MÃ LỰC:0,9

ĐỘ ỒN DB (A):63

TRỌNG LƯỢNG KHÔNG CÓ ĐỘNG CƠ:53 lbs

0932.95.15.81