Bơm chân không Becker T 4.16DV

MỞ SCFM LƯU LƯỢNG:12
KHU VỰC TỐI ĐA:15 in.Hg
ÁP SUẤT TỐI ĐA:7,25 PSIG
MÃ LỰC:0,9
ĐỘ ỒN DB (A):63
TRỌNG LƯỢNG KHÔNG CÓ ĐỘNG CƠ:53 lbs

0932.95.15.81