Showing 1–12 of 51 results

Bơm chân không Booster tăng áp là gì?
Máy bơm tăng áp cơ hoạt động tốt kết hợp với các loại máy bơm khác.

Máy bơm tăng áp cơ là loại máy bơm tăng tốc độ bơm lên một cách đột ngột.

Máy bơm tăng mạnh tốc độ bơm trong phạm vi áp suất mà tốc độ bơm của máy bơm gia công thô giảm bằng cách kết hợp với một máy bơm gia công thô như máy bơm chân không quay dầu và máy bơm khô.

Máy bơm này sử dụng một loại máy bơm khác bơm đến áp suất khí quyển (ví dụ, máy bơm chân không quay dầu) như một máy bơm phía trước và được sử dụng ở phía chân không cao. Áp suất cuối cùng của máy bơm này là từ 0,5 đến 5 Pa. Máy bơm này có một đặc tính là hoạt động ổn định trong một loạt các áp suất.
Bơm hút chân không Booster tăng áp dùng để làm gì?
Máy bơm này thường được sử dụng kết hợp với bơm chân không quay dầu hoặc bơm khô để tăng tốc độ bơm đáng kể và giảm áp suất cuối cùng. Tốc độ bơm tăng đột ngột trong vùng từ 10 KPa đến 0,1 Pa.

0969.65.38.61