Bơm chân không Becker T 4.40 DSK

MỞ SCFM LƯU LƯỢNG:25

CHÂN KHÔNG TỐI ĐA:15 in.Hg

ÁP SUẤT TỐI ĐA:7,25 PSIG

MÃ LỰC:3

ĐỘ ỒN DB (A):68

TRỌNG LƯỢNG KHÔNG CÓ ĐỘNG CƠ:101 lbs

Thương hiệu:

0969.65.38.61