Bơm chân không Becker T 4.40 DSK

MỞ SCFM LƯU LƯỢNG:25
CHÂN KHÔNG TỐI ĐA:15 in.Hg
ÁP SUẤT TỐI ĐA:7,25 PSIG
MÃ LỰC:3
ĐỘ ỒN DB (A):68
TRỌNG LƯỢNG KHÔNG CÓ ĐỘNG CƠ:101 lbs

0932.95.15.81