Bơm hút chân không khô Becker VT4.16

MỞ SCFM LƯU LƯỢNG: 11

KHU VỰC TỐI ĐA: 25,5 in.Hg

MÃ LỰC: 0,94

ĐỘ ỒN DB (A): 64

TRỌNG LƯỢNG KHÔNG CÓ ĐỘNG CƠ: 50 lbs

0932.95.15.81