Showing 1–12 of 29 results

Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp là gì?
Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp là thiết bị giúp bơm hút chân không trong các khu vực cần đưa về áp suất chân không nhằm phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Máy tạo môi trường chân không, giúp ngăn sự hình thành của vi sinh vật và kéo dài độ bền sử dụng của nguyên vật liệu, vì vậy máy được ứng dụng rất nhiều trong các ngành sản xuất, xây dựng khác nhau.


Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp có tác dụng gì?
Cùng tiêu thụ một mức năng lượng như nhau nhưng bơm hút chân không hai cấp cho hiệu suất cao hơn từ 30% đến 40%. Máy bơm cấp hai có thể cho hiệu suất đáng kinh ngạc trong khoảng 2,200-7,500 . Vì vậy máy bơm hai cấp thích hợp phù hợp với môi trường có phạm vi lớn hay phải duy trì mức chân không cao.

0969.65.38.61