Bơm hút chân không khô Becker VT 4.4

MỞ SCFM LƯU LƯỢNG: 2,8

CHÂN KHÔNG TỐI ĐA: 25,5 in.Hg

MÃ LỰC: 0,28

ĐỘ ỒN DB (A): 61

TRỌNG LƯỢNG KHÔNG CÓ ĐỘNG CƠ: 15 lbs

Thương hiệu:

0969.65.38.61