Bơm hút chân không khô Becker VT 4.4

MỞ SCFM LƯU LƯỢNG: 2,8
CHÂN KHÔNG TỐI ĐA: 25,5 in.Hg
MÃ LỰC: 0,28
ĐỘ ỒN DB (A): 61
TRỌNG LƯỢNG KHÔNG CÓ ĐỘNG CƠ: 15 lbs

0932.95.15.81