Showing 1–12 of 21 results

Bơm hút chân không dạng màng Diaphragm Ulvac

Bơm chân không dạng màng Ulvac DTC-60

Bơm hút chân không dạng màng Diaphragm Ulvac

Bơm chân không dạng màng Ulvac DTC-41

Bơm hút chân không dạng màng Diaphragm Ulvac

Bơm chân không dạng màng Ulvac DTC-22

Bơm hút chân không dạng màng Diaphragm Ulvac

Bơm chân không dạng màng Ulvac DTU-20

Bơm hút chân không dạng màng Diaphragm Ulvac

Bơm chân không dạng màng Ulvac DAU-20

Bơm hút chân không dạng màng Diaphragm Ulvac

Bơm chân không dạng màng 1 cấp Ulvac DA-241S

Bơm hút chân không dạng màng Diaphragm Ulvac

Bơm chân không dạng màng 1 cấp Ulvac DA-120S

Bơm hút chân không dạng màng Diaphragm Ulvac

Bơm chân không dạng màng 1 cấp Ulvac DA-81S

Bơm hút chân không dạng màng Diaphragm Ulvac

Bơm chân không dạng màng 1 cấp Ulvac DA-40S

Bơm hút chân không dạng màng Diaphragm Ulvac

Bơm chân không dạng màng 1 cấp Ulvac DAT-100S

Bơm hút chân không dạng màng Diaphragm Ulvac

Bơm chân không dạng màng 1 cấp Ulvac DA-60S

Bơm hút chân không dạng màng Diaphragm Ulvac

Bơm chân không dạng màng 1 cấp Ulvac DAP-18S-DC24

Bơm chân không ULVAC được phát triển dựa trên công nghệ và kinh nghiệm dồi dào trong lĩnh vực chân không. Ngoài Máy bơm chân không quay vòng dầu, khô, máy bơm chân không màng cũng có dòng sản phẩm cho mọi lĩnh vực thực tiễn và đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng.

0969.65.38.61