Showing 1–12 of 22 results

Hãng bơm chút chân không Alcatel
Tên công ty: Alcatel.

Thành lập:  1952

Số lượng nhân viên: hơn 1000

Trụ sở chính: Hingham, MA

Giám đốc điều hành: Tim Doust.

Doanh thu:  35.0 triệu USD
Hãng bơm hút chân không Alcatel đã được mua lại bởi Pfeiffer Vacuum vào năm 1961 và được sáp nhập thành Pfeiffer Vacuum.

Công nghệ bơm hút chân không Alcatel:

Bơm hút chân không phòng thí nghiệm Alcatel 2015I

Bơm hút chân không Alcatel 2033 A 1.1Kw Bơm hút chân không Alcatel 2004 A

0969.65.38.61