Showing all 6 results

Bơm hút chân không khô loại cánh than

Bơm hút chân không khô Rietschle VFT 500

Bơm hút chân không khô loại cánh than

Bơm hút chân không khô Rietschle VFT 100 100 m3/h

14,500,000 

Bơm hút chân không khô loại cánh than

Bơm hút chân không khô Rietschle VFT 340

Bơm hút chân không khô loại cánh than

Bơm hút chân không khô Rietschle VFT 250

30,000,000 

Bơm hút chân không khô loại cánh than

Bơm hút chân không khô Rietschle VFT 140

25,000,000 

Bơm hút chân không khô loại cánh than

Bơm hút chân không khô Rietschle VFT 180

17,500,000 

Bơm hút chân không Rietschle

0969.65.38.61