Showing 1–12 of 17 results

Bơm chân không dạng búa là gì?
Bơm hút chân không vòng dầu đầu búa, hay bơm hút chân không dạng búa là dòng bơm hút chân không vòng dầu 1 cấp sử dụng nguyên lý piston để bơm hút chân không. Do đó, bơm chân không búa còn được gọi là bơm hút chân không vòng dầu Piston. Tên tiếng anh của bơm hút chân không dạng búa là: Rotary Plunger Vacuum Pump or Oil-sealed rotary piston pump.


Bơm hút chân không dạng búa dùng để làm gì?
Nó có thể được sử dụng một mình hoặc như một máy bơm tầng trước của các máy bơm chân không cao khác, nhưng nó không được sử dụng để bơm từ thùng chứa này sang thùng chứa khác như một máy bơm chuyển tải.

0969.65.38.61