KIẾN THỨC ÁP SUẤT CHÂN KHÔNG

Áp suất tương đối và tuyệt đối

Sự khác nhau và mối liên hệ về áp suất tương đối và áp suất tuyệt đối.

Đơn vị đo áp suất chân không ATM, Pa, mmHg, torr, mBar

Các đơn vị đo thường được sử dụng để đo chân không

Bơm vòng nước

Bơm chân không vòng nước là gì?

Bơm chân không vòng nước (Liquid-Ring Vacuum Pump)

So sánh vòng nước 1 cấp và 2 cấp

So sánh bơm 1 cấp và 2 cấp 

Nguyên lý và cấu tạo bơm vòng nước

Cấu tạo & nguyên lý hoạt động của bơm vòng nước

Bơm vòng dầu

Bơm chân không vòng dầu là gì?

Bơm chân không vòng dầu (Oil-Lubricated vacuum pump)

So sánh vòng dầu 1 cấp và 2 cấp

So sánh bơm 1 cấp và 2 cấp 

Nguyên lý và cấu tạo bơm vòng dầu

Cấu tạo & nguyên lý hoạt động của bơm vòng dầu

Bơm vòng khô

Bơm chân không khô cánh than là gì?

Bơm chân không khô cánh than (Oil-free rotary vane vacuum pump)

Bơm chân không khô trục vít

Bơm chân không khô trục vít (Screw Vacuum Pump)

Bơm hút chân không khô dạng xoắn Scroll

Bơm chân không không dạng xoắn (Dry-Scroll Vacuum Pump)

So sánh bơm chân không vòng nước, vòng dầu và vòng khô

Áp suất đạt được và điều kiện làm việc của 3 loại bơm chân không?

Vòng nước, vòng khô, vòng dầu

Xem thêm

Khi nào nên chọn bơm chân không vòng nước, vòng dầu, vòng khô?

Phân loại để ứng dụng 3 loại bơm trong các trường hợp khác nhau

Xem thêm
Bơm hút chân không vòng nước
Cách lắp đặt, vận hành và bảo trì
Các lỗi thường gặp và cách sửa chữa
Bơm hút chân không khô cánh than
Cách lắp đặt, vận hành và bảo trì
Các lỗi thường gặp và cách sửa chữa
Bơm hút chân không vòng dầu
Cách lắp đặt, vận hành và bảo trì
Các lỗi thường gặp và cách sửa chữa

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU

0932.95.15.81