Bơm hút chân không khô Becker VT 4.8

  • MỞ SCFM LƯU LƯỢNG: 5,6
  • KHU VỰC TỐI ĐA: 25,5 in.Hg
  • MÃ LỰC: 0,59
  • ĐỘ ỒN DB (A): 61
  • TRỌNG LƯỢNG KHÔNG CÓ ĐỘNG CƠ: 21 lbs
Thương hiệu:

0969.65.38.61