Bơm hút chân không khí nén Vmeca VTC3031-2

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca VTC3031-2
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 341 Nl/min
SKU: Vmeca VTC3031-2 Categories: ,

0932.95.15.81