Bơm hút chân không khí nén Vmeca PM303X2

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca PM303X2
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 682 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61