Bơm hút chân không khí nén Vmeca PM303X4

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca PM303X4
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 1364 Nl/min
Thương hiệu:

0969.65.38.61