Bơm hút chân không khí nén Vmeca VTC3021-2

Van chân không khí nén
Cấp khí nén chuyển thành hút chân không
Vmeca VTC3021-2
Xuất xứ Hàn Quốc
Lưu lượng 171 Nl/min

0932.95.15.81